Erikoisasiantuntemus
Starting Your Business
Tapa toimia
Lakimiehet
Ajankohtaista
 

TOIMINTAPERIAATTEET

OPERATIONAL PRINCIPLES

YHTIÖN TAUSTA

Kiesi Juridia Oy on perustettu vuonna 1991. Yhtiön toiminta pohjautuu sen perustajan oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Heikki Kiesin pitkään kokemukseen kansainvälistyneiden suurten suomalaisten yritysten lakimiehenä sekä erikoistumiseen kotimaiseen ja kansainväliseen liikejuridiikkaan

 

TOIMINTAPERIAATTEET

Sitoutuneisuus

Panostamme koko osaamisemme asiakkaittemme intressin edistämiseen. 

Tavoitettavuus

Vastaamme aina viivytyksettä asiakkaan yhteydenottopyyntöihin.

Nopeus

Yksinkertaisiin asioihin yksinkertaiset vastaukset viivytyksettä.

Joustavuus

Toimimme aina asiakkaan esittämän aikataulun puitteissa ja tarpeiden mukaisesti.

 

Kiesi Juridia Oy:n erityispiirre on sitoutuminen asiakasyrityksiin. Palvelemme asiakasyritystä kuin yrityksen oma lakimies, mikä tarkoittaa, että olemme aina tavoitettavissa ja että yhteydenotto meihin ei aiheuta yritykselle kustannuksia. Yrityslakimiehestä poikkeamme siinä, että emme näy yrityksen kiinteissä kustannuksissa ja kokemuspiirimme on laajempi. Asiakaskuntamme koostuu kotimaisista ja ulkomaisista yrityksistä.

Kiesi Juridia Oy on asiakasyrityksensä kokonaistilanteen tunteva, objektiivinen, joustava ja luotettava keskustelukumppani, joka sitoutuu omalta osaltaan asiakkaansa intressien edistämiseen. Juridisten palvelujen ohella Kiesi Juridia Oy voi osallistua aktiivisesti myös yrityksen toiminnan kehittämiseen, toimimalla esimerkiksi asiantuntijajäsenenä yhtiön hallituksessa.

Juridisten palveluiden tulee olla ammattitaitoisesti suoritettuja, ja ne on saatava tarvittaessa ja kohtuullisella hinnalla.

 

OPERATIONAL PRINCIPLES

 

BACKGROUND OF THE COMPANY

Kiesi Juridia Ltd is a business law company founded in 1991. Its operations are based on the long experience of its founder LL.Lic Heikki Kiesi both as company counsellor in major Finnish companies with world-wide interests, and as an independent specialist in Finnish and international business law.

 

OPERATIONAL PRINCIPLES

Commitment

We guarantee absolute effort for assuring and promoting interests of our clients.

Convenience

We shall respond immediately to contact requests of the customers.

Efficiency

We will provide effective solutions to our customers legal issues in a timely manner.

Flexibility

We shall perform all assignments in accordance with our customers wishes and time tables.

 

Kiesi Juridia Ltd always takes the overall situation and aims of its client companies into account, acting as an objective, flexible and reliable partner committed to promoting the interests of its clients. In addition to providing legal services a representative of Kiesi Juridia Ltd may actively participate in developing the operation of its client, for example as an expert member of the board of directors.


email: heikki.kiesi@kiesijuridia.fi


 Copyright © Kiesi Juridia Oy

 
Sivun alkuun